Veelgestelde Vragen

Hieronder treft je de meest gestelde vragen aan waar wij antwoord op geven. Mocht jouw vraag hiermee niet zijn beantwoord, stuur ons dan gerust een e-mail. We helpen je graag.

Algemene Informatie over verkeersboetes en rechtsbijstand

Welke boetes kan ik indienen?

Wij nemen twee soorten verkeersboetes in behandeling. Dat zijn allereerst ‘Mulderboetes‘ van het CJIB (herkenbaar aan de M in de rechterbovenhoek).

Daarnaast behandelen wij voornamelijk ook parkeerboetes (naheffingsaanslag parkeerbelasting) van lokale gemeenten. Deze parkeerboetes zien op het het niet of te weinig betalen van parkeergeld.

Wij behandelen geen CJIB strafbeschikkingen of transactievoorstellen, herkenbaar aan de O of T in de rechterbovenhoek. Hiervoor zoek je het beste een gespecialiseerde advocaat. Dien je zo een boete toch in, dan nemen wij die niet in behandeling.   

Hoe dien ik een zaak in?

Je gebruikt hiervoor het 3-stappen formulier op de hoofdpagina. Upload een scan of foto van je boete. Zorg er wel voor dat de foto in zijn geheel goed leesbaar is.

Vervolgens vul je enkele persoonlijke gegevens en geef je een toelichting, eventueel met aanvullende documenten waarover je beschikt. Je sluit af met een digitale ondertekening voor de noodzakelijke machtiging. Daarna gaan we zo snel mogelijk aan de slag met jouw zaak.

Ik heb de boete reeds betaald, wat nu?

Het recht om bezwaar te maken staat los van het betalen van de boete. Dat betekent dat wij jou nog steeds kunnen helpen, ook al is de boete reeds betaald.

Waarom zou ik de zaak uitbesteden?

Het procesrecht is complex en vol valkuilen. Bovendien is het voor de gemiddelde persoon niet mogelijk om voldoende proceservaring op te doen en ook op de hoogte te zijn van alle rechtspraak in dit vakgebied.

Bij ons behandelen juristen met een universitaire of HBO opleiding jouw zaak. Daarmee is kwalitatieve rechtsbijstand in jouw dossier gegarandeerd.

Is de behandeling echt kosteloos?

Ja, wij werken op basis van ‘no cure no pay’. Indien het bezwaar of beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt een vergoeding toegekend voor de aan jou verleende rechtsbijstand. Deze vergoeding dekt de kosten voor door ons verrichtte werkzaamheden in voldoende mate. Met andere woorden, de overheid betaalt de factuur volledig. Krijgen we in jouw zaak geen gelijk? Dan wordt er geen vergoeding toegewezen en krijg jij ook nooit een factuur.

Onze werkzaamheden zijn voor jou derhalve per saldo altijd kosteloos, ongeacht de uitkomst van de zaak. Gegarandeerd.

Wij vragen tot slot ook geen starttarief, enkel om je zaak in behandeling te nemen. Dat zou immers betekenen dat bij een evident kansloze zaak jij nog eens met een extra kosten blijft zitten, enkel om te horen dat jouw zaak niet haalbaar is. Dat vinden we niet nodig en niet fair.

 

Tot wanneer kan ik mijn zaak indienen?

Jouw zaak kan worden ingediend voordat de bezwaartermijn is verstreken. Het einde van deze termijn staat op de voorzijde vermeld en kun je ook zelf berekenen, deze is namelijk 6 weken vanaf de dagtekening van de boete of naheffingsaanslag.

Trof je een parkeerbon aan op je autoruit, dan geldt in beginsel die datum als uitgangspunt voor het berekenen van het einde van de termijn. Let hier goed op, indien de termijn is verstreken is dit bijna altijd het einde van de mogelijkheid om nog bezwaar te maken.

Let op dat bij het indienen van een opdracht tegen het einde van de termijn, wij tijd nodig hebben om jouw aanmelding te verwerken. Indien de termijn korter is dan 2 dagen loop je het risico dat wij de zaak niet tijdig in behandeling kunnen nemen. 

In dat laatste geval raden wij je aan om zelf zo snel mogelijk bezwaar te maken, en de zaak daarnaast ook ter behandeling bij ons in te dienen. Je bent er dan in ieder geval van verzekerd dat de bezwaartermijn niet ongebruikt is verstreken. Voeg in dat geval wel een afschrift bij van het reeds door jou ingediende bezwaar. Wij nemen de inhoudelijke behandeling daarna van je over.

Waarom is een machtiging nodig?

Er wordt in de regel een bewijs verlangd door het Openbaar Ministerie, een gemeente, of een rechter, dat wij namens jou mogen optreden gedurende de procedure. Een machtiging voorziet in dat bewijs. Voor een geldige machtiging is wel een handtekening nodig. Zonder een machtiging kunnen wij dus jouw zaak niet behandelen. 

Naheffingsaanslag Parkeerbelasting (parkeerboete)

Wat is een naheffingsaanslag?

Er is een aanzienlijk verschil in de aard en de behandeling van een boete die je ontvangt van het CJIB, of de ‘parkeerboete’ die je rechtstreeks ontvangt van een gemeente.

De parkeerboete van de gemeente ziet in feite op het naheffen van te weinig of niet betaalde belastingen, in dit geval parkeergeld. Dit wordt nageheven, vandaar ook de formele term “naheffingsaanslag parkeerbelasting”. De procedure is, anders dan bij een CJIB-boete, niet semi-strafrechtelijk maar fiscaal van aard.

Omdat parkeerbelasting een lokale aangelegenheid is van een gemeente, variëren de regels bovendien enigszins onderling voor wat betreft de afdoening ervan.

Hoe ziet de procedure er uit?

De procedure bij een gemeentelijke naheffingsaanslag wijkt op aanzienlijke punten af van de CJIB verkeersboete, ook qua rechtsbescherming. 

Het bezwaar wordt ingediend bij de gemeente. Is die beslissing om goede redenen niet houdbaar, dan gaan wij in beroep bij de bestuursrechter van de bevoegde rechtbank. Vervolgens kan, indien de zaak daartoe aanleiding geeft, hoger beroep volgen bij een van de gerechtshoven in Nederland. Wordt het recht geschonden door de lagere rechtbanken of een van die hoven, dan kan als laatste mogelijkheid nog eventueel cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Wij procederen bij alle instanties die hier zijn genoemd en zijn uitermate bekend met de te volgen procedures.

CJIB Mulder verkeersboetes

Hoe herken ik een Mulder boete?

De Mulder boete ontvang je van het CJIB en herken je aan de M in de rechterbovenhoek.

Extra machtiging bij bedrijfsauto of leaserijders?

Indien je een leaseauto rijdt, of een auto op bedrijfsnaam, is bij een CJIB boete ook een machtiging van de leasemaatschappij of dat bedrijf nodig. Zij zijn immers de kentekenhouder. Zonder deze machtiging is het niet mogelijk jouw zaak te behandelen.

Hoe ziet de procedure er uit?

De procedure kan in principe uit maximaal drie stappen bestaan. het begint bij het indienen van jouw bezwaren bij het Parket CVOM, waar de ‘officier van justitie’ een beslissing neemt. In werkelijkheid komt er geen officier van justitie aan te pas, maar worden de beoordelingen gemaakt door daartoe aangewezen administratieve medewerkers.

Indien de beslissing negatief uitvalt bestaat de mogelijkheid om de zaak aan de kantonrechter voor te leggen. Deze behandelt de zaak vervolgens op zitting. In de regel is de doorlooptijd al snel meer dan 6 maanden. Ook geldt als voorwaarde voor behandeling dat de boete moet zijn betaald (als “zekerheid”). 

Mocht ook de kantonrechter niet zijn overtuigd van jouw bezwaar, dan kan men de zaak nog enkel voorleggen aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Deze mogelijkheid van hoger beroep bestaat in principe alleen indien de boete hoger is dan EUR 70,00.  De procedure in hoger beroep gaat uit van een schriftelijke behandeling. De doorlooptijd bij het hof is zeer lang, 2 jaar is niet ongebruikelijk.