Privacyverklaring

Uiteraard respecteren wij van onze bezoekers de privacy en is ons uitgangspunt dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, de verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de uit de AVG voortvloeiende eisen.

 

 

Redenen voor gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het aangaan alsmede het uitvoeren van overeenkomsten die zien op juridische dienstverlening, alsmede die activiteiten die zien op vergroting van het klantenbestand.
Gegevens die u ons doet toekomen, zullen worden bewaard voor zover dit nodig is in het kader van de afwikkeling daarvan.

Bezoekersgegevens, sociale netwerken, Google

Er worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer, en enkele andere gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden (tijdelijk) geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Tevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, om te beoordelen hoe bezoekers de website gebruiken en voor het verbeteren van de effectiviteit van onze Adwords advertenties. Deze gegevens worden opgeslagen door Google op haar servers, wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.
Tevens vindt u wellicht op onze site de mogelijkheid om bepaalde pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Op de website van Facebook en Twitter vindt u meer informatie omtrent de wijze waarop zij uw gegevens verwerken.

Inzage in persoonsgegevens

U kunt ons schriftelijk verzoeken om een afschrift van uw persoonsgegevens. U kunt onjuistheden laten corrigeren, of u kunt ons verzoeken de gegevens te laten verwijderen. Ook indien u niet benaderd wenst te worden met informatie over onze producten en diensten kunt u schrijven naar: Salus Juridische Diensten B.V., t.a.v. de privacy functionaris, Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen.